ספרים

אופציות, חוזים עתידיים וניהול סיכונים

ספר זה מקנה לקורא טכניקות וכלים להערכת שווי אופציות (כולל אופציות אקזוטיות), חוזים עתידיים מסוג FORWARD ן-FUTURES וניירות ערך המירים המונפקים על ידי חברות (כתבי אופציה ואגרות חוב להמרה).

כמו-כן מפרט הספר את תקנות המסחר ונוהלי הפקדת  בטחונות בשוק מעו"ף, ומנתח בעיות מעשיות רבות להמחשת השימושים בכלים פיננסיים מתוחכמים אלה.

לחץ כאן לקריאת הספר אונליין>

מכשירים פיננסיים

ספר זה עוסק בתחום המכשירים הפיננסיים השוק ההון הישראלי ובכלל זה באופציות, חוזים עתידיים, אגרות חוב, אג"ח להמרה, תאום שערים וקרנות נאמנות.

ספר זה מיועד ללימוד עצמי  לרוצים להרחיב את ידיעותיהם בשוק ההון והן לשימוש בספר עזר בקרוסים אקדמיים. נבחנים המתכוננים למבחני הרשות לניירות ערך ימצאו בספר זה את מערך התרגול המקיף מסוגו הכולללמעלה מ-370 שאלות עם פתרונות במתכונת בחינת הרשות.

 

המדריך החדש לבורסה ולשוק ההון

ספרזה בא לענות על הצורך של חלק גדול של האוכלוסייה להכיר את השפה המקצועית ואת המונחים השונים שבהם משתמשים אנשי מקצוע ועוסקים בשוק ההון והכספים. חלק מהציבור אינו מכיר כמה מהמושגים הבסיסיים ביותר בשוק ההון.

הספר כולל ארבעה עשר פרקים, כל אחד עוסק בנושא אחר. בין הנושאים הכלולים בספר זה: תשואות, מדדים, איגרות חוב, חוזים עתידיים, אופציות, שיטות מסחר, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, תעודות סל. השתדלנו להציג את המושגים השכיחים ביותר, וכאלה שיעזרו הן לסטודנטים לכלכלה ולמימון והן לאנשי עסקים ומשקיעים להכיר את השפה המקצועית.

בטאגרופ - עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות לפרופ' רפי אלדור NTT - Web Development & CMS